Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Günümüzde gelişen teknoloji nedeniyle modernleşen ve küreselleşen dünyada ,  iş yaşamınıda  önemli derecede zorlu  rekabet ortamına sürüklemektedir.

Bu zorlu rekabette önde olma yarışı içinde olan profesyonel şirket yöneticileri, personellerin kendi uzmanlık alanlarına odaklayabilmeleri amacıyla her türlü tedbiri alırken , şirketlerin de varlığını devam ettirebilmesi için yasal olarak yerine getirilmesi gereken muhasebe ve mali işler konularında sürekli mevzuat değişikliği nedeniyle profesyonel olarak bu hizmetleri sunan kuruluşlardan destek talebi ihtiyacı doğmuştur. Bu destek talebi de  şirketleri  dış kaynak kullanımına (outsourcing) itmiştir.

Bizlerde bilgi ve birikimlerimize dayanarak söz konusu olan outsourcing hizmetlerimizi siz değerli paydaşlarımıza sunmak isteriz ;

 

Outsourcing hizmetlerimiz değişik boyut, sektör ve gelişme aşamalarındaki her türlü şirketin resmi defterlerinin tutulması , muhasebenin yürütülmesi ve ilgili finansal ve vergisel raporlama ihtiyaçlarının karşılanması yönünde hizmet vermekteyiz.

Bunanla beraber muhasebe ve raporlama hizmetlerimiz aşağıdaki çalışmalarımızı da kapsamaktadır:

.Yeni muhasebe yazılımı kurulumu esnasında destek olunması (Hesap planının oluşturulması vb.)

.Formatları ve detayları yurtdışındaki merkez firma tarafından belirlenmiş finansal tabloların (örneğin gelir tablosu, bilanço ya da diğer destekleyici tabloların) hazırlanmasına destek olunması;

.Muhasebe ile ilgili işlerde geçici eleman sunulması veya denetim ve benzeri süreçlerde finansal verilerin hazırlanması konularında müşterimize destek olmaktır.