· Muhasebe sistemlerini kurmak ve uygulanmasını sağlamak ,

· Mali tabloların oluşturulması ve UFRS doğrultusunda raporlanması ,

· Kurum ve kuruluşların mevcut ve doğabilecek sorunlarına çözümler üretmek ,

· Finansman ve teşvik konularında danışmanlık yapmak ,

· İşletmelerin doğabilecek uzun vadeli vergisel yükleri hakkında bilgilendirmede bulunmak ,

· Nakit akışına ve âtıl kalmış ya da kalabilecek nakit dengelerine yön vermek ,

· Günün değişen ve gelişen ekonomik koşullarında oluşabilecek yeni yatırımlarda tavsiye ve yol göstermek suretiyle yardımcı olmak ,

· Değişen ve yeni çıkan kanun, tebliğ, yönetmelik ve benzeri konularda sirküler yayınlamak ,

· KDV iadesi hizmetleri ,

· Şirket kuruluşları ,Nevi Değişiklikleri,

· Hisse devir, birleşme, tasfiye işlemleri ,

· Genel Kurul, sermaye artırımları, ana sözleşme değişiklikleri v.b. işlemler ,

· Şirketlerin muhasebe bölümlerinin reorganizasyonu ,

· Ödenmiş Sermaye/Sermaye Artırımı Raporları ,

· Kurumsal Vergi Danışmanlığı ,

· Bireysel Vergi Danışmanlığı ,

· Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Danışmanlığı ,

· Serbest Bölgeler Uygulama Danışmanlığı ,

· Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlığı ,

· Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı ,

· Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı ,

· Muhasebe Sitemleri Danışmanlığı ,

· Yatırım İndirimi danışmanlığı ,

· İç Denetim Sistemleri oluşturmak ,

· Maliyet Kontrol Sistemlerini oluşturmak ,

· Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünmelerinde danışmanlık ve uygulama yapmak ,

· Sosyal Güvenlik Danışmanlığı ve uygulamasını yapmak .

· KOSGEB Proje ve Kredi Danışmanlığı ve uygulamasını yapmak .

.Şirket iç kontrol ve Denetim faliyetleri

.Yabancı işçi çalışma izinleri

.Şirket Değerlemeleri